WOZ Bezwaar actie Amsterdam! - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

WOZ Bezwaar actie Amsterdam!

WOZ bezwaar

De gemeente Amsterdam meet met twee maten als het gaat om de waarde van uw woning.

Vanaf juli 2017 wil de gemeente de overstap naar eeuwigdurende erfpacht gaan berekenen aan de hand van de WOZ waarde van uw woning. De gemeente hanteert bij overstap de WOZ waarde van het jaar daarvoor. De gemeente biedt bij overstappen in 2017 aan uit te gaan van de WOZ waarde van 2015 (peildatum 1-1-2014).

Nu uit de WOZ waardering ook de hoogte van de afkoopsom en canon bij overstap wordt afgeleid, is de juistheid van die waardering voor u van veel groter belang geworden.

De gemeentelijke belastingdienst is bij het vaststellen van de WOZ waarde, zo blijkt uit het nu door de gemeente ingenomen standpunt over de berekening van de grondwaarde op basis van de BSQ, uitgegaan van onjuiste marktgegevens.

SEBA roept huis- en appartementseigenaren/erfpachters in Amsterdam op om alsnog bezwaar te maken tegen de WOZ waarde en biedt hiervoor de mogelijkheid, in samenwerking met WOZ-juristen, Corten De Geer Advocaten en NivE, op eenvoudige wijze vanaf € 50 aan.

Indien nodig zal in deze WOZ bezwaar actie het meten met twee maten door de gemeente tot aan de hoogste rechter worden voorgelegd.

Aanmelden voor de WOZ Bezwaar actie kan via druk op de knop  
 

of via www.erfpachtinamsterdam.nl/wozbezwaar/


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu