aanvraag Opinie - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

aanvraag Opinie

Hier kunt u uw gegevens invullen en een opinie aanvragen.
Let goed op dat u de gegevens van het object vermeld waarvoor u de opinie aanvraagt en als uw correspondentie adres een ander adres is dat u dat ook invult.

Als dit te lastig voor u is belt u 06 43909690


Als u de gegevens ingevuld heeft wordt u doorgeleid naar een pagina waar vandaan u een recente canonnota per e-mail kunt versturen. Zorg ervoor dat u de canonnota als bestand op uw computer hebt opgeslagen.ja, ik betaal €550,00 inclusief BTW op ING Bank IBAN: NL82 INGB 0005 7666 49 t.n.v. Nederlands instituut voor Erfpacht
let op! de aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling ontvangen is. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu