aanvraag MijnErfpachtScan ™ - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

aanvraag MijnErfpachtScan ™

De opinie is een toets van de erfpachtvoorwaarden op basis van de criteria opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Die criteria betreffen uitsluitend de voorwaarden voor financierbaarheid.

Het is raadzaam om een  aan te vragen want dan wordt er niet alleen aan de hand van de criteria en de richtlijn van de NVB beoordeeld maar ook beoordeeld wordt of het erfpachtcontract Consumentvriendelijk is, Duidelijk, Veilig, Nuttig en Doelmatig. Dat zijn de extra criteria van NivE, u weet dan zeker waar u aan begint als u het erfpachtrecht wilt kopen.

De kosten voor een MijnErfpachtScan™ bedragen € 750,00 inclusief BTW.

De MijnErfpachtScan™ geeft u een volledig beeld van het betreffende erfpachtrecht.
Er wordt getoetst aan:
Criteria consumentvriendelijke erfpacht: Duidelijk, Veilig, Nuttig, Doelmatig
Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten vanaf 1-1-2013
Criteria financierbaarheid erfpachtrechten uitgegeven tot 1-1-2013

De MijnErfpachtScan™ is geen standaard Opinie, desgewenst wordt deze apart afgegeven zonder meerkosten.

Let goed op dat u de gegevens van het object vermeld waarvoor u de opinie aanvraagt en als uw correspondentie adres een ander adres is dat u dat ook invult.

Als u de gegevens ingevuld heeft wordt u doorgeleid naar een pagina waar vandaan u een recente canonnota per e-mail kunt versturen. Zorg ervoor dat u de canonnota als bestand op uw computer hebt opgeslagen.ja, ik betaal €750,00 inclusief BTW op ING Bank IBAN: NL82 INGB 0005 7666 49 t.n.v. Nederlands instituut voor Erfpacht
let op! de aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling ontvangen is. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu