taxaties erfpachtrecht, opstallen en bloot eigendom - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

taxaties erfpachtrecht, opstallen en bloot eigendom

diensten NivE

Waarderen van erfpacht is een vak apart.

Weinig taxateurs en/of makelaars kunnen een goed en gedegen gemotiveerd taxatierapport voor een waardering van erfpacht opstellen. Van het geheel, de grond en de opstallen moet, alsof het volledig eigendom is de waarde van het bloot eigendom (de waarde van de grond belast met erfpacht) en de waarde van de erfpachtrecht inclusief de opstallen werken en beplantingen uitgesplitst worden.

We zien dat verpachters menen dat de waardestijging van het geheel grotendeels of volledig aan de grond toegedeeld moet worden en dat erfpachters graag zien dat de waardestijging aan de stenen toekomt. Door terug te gaan naar de verhouding bij eerste uitgifte van de  erfpacht kunnen wij een verantwoorde verdeling van de waardeverandering vaststellen.

Veelal is in erfpachtovereenkomsten bepaald dat de grond gewaardeerd moet worden alsof het een vrije bouwkavel is.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu