NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

MijnErfpacht

Vanaf oktober 2011 hanteren de banken vijf Criteria voor financierbaarheid van bestaande erfpachtrechten. Deze Criteria zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hierdoor is het mogelijk om op particuliere erfpacht een hypothecaire financiering te krijgen.

  • Hypothecaire geldverstrekkers stellen bij de aanvraag van een hypothecaire financiering een Opinie over het erfpachtrecht verplicht.


  • Een verkoper en (potentiële-) koper hebben er belang bij dat wordt vastgesteld of het erfpachtrecht van het huis aan de Criteria voor financierbaarheid voldoet.


  • Deze toetsing dient te geschieden door een partij die beschikt over de vereiste deskundigheid, zoals het Nederlands instituut voor Erfpacht (NivE).

                                                                                                                                                                                                           

  • De NVB heeft een richtlijn opgesteld voor erfpachtrechten uitgegeven na 1 januari 2013. Het erfpachtcontract dient te voldoen aan die richtlijn wil er een hypothecaire financiering op het erfpachtrecht verstrekt worden.


  • Een Opinie kost € 550,= (incl. BTW). Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) is er een speciaal tarief vanaf € 225 (inclusief BTW) voor het 2e en ieder volgend appartement. Dit laatste geldt alleen indien de Opinies voor de andere appartementen tegelijkertijd met het eerste appartement aangevraagd worden.


     
NivE heeft zich gespecialiseerd in de beoordeling van erfpachtcontracten, algemene erfpachtvoorwaarden en in taxatie met betrekking tot erfpacht, NivE waardeert erfpachtrechten, bloot eigendom en opstallen.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu